Postkolik ile soylesimiz…

Kanada'da yankılanan sesimiz Minor Empire ile tanışın